Happy New Year 2020! 🧑‍💻🎉😛

รูปผมและครอบครับ ณ หนองบัวลำภู

ผมและครอบครัว ขอสวัสดีปีใหม่นะครับทุกๆคนที่เข้าลิงค์มาเลยนะครับ 😊

ปีใหม่นี้

  • ขอให้ทุกคนแบ่งปันความสุขกับคนรอบข้าง 👨‍👩‍👧‍👦

  • ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน 🧰

  • ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรง 🍌🌦🦷🧠🤾‍♀️

ผมขอเป็นเพื่อนคนหนึ่ง ที่จะสนับสนุนให้คุณมีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ร่วมยินดีในวันที่ฟ้าใส ร่วมรับฟังในวันที่ฟ้าหม่น สร้างความทรงจำแห่งมิตรภาพตลอดไป ไม่ว่าจะในฐานะญาติ เพื่อน พาทเนอร์ธุรกิจ

สำหรับข้อคิดในปีใหม่ ผมขอแชร์คำสอนของอาจารย์ชยสาโรที่ผมเคารพนับถือ